co pro vás připravujeme

Protože vše není jen o množství respondentů, těšíme se i na kvalitativní studii o genderově specifických podnikatelských zkušenostech. Připravujeme ji společně s Akademií věd ČR a vyjít by měla v březnu 2024.

V barometrech pokračujeme i letos. Zaměříme se na regionální rozdíly a trápení podnikatelů a rovněž na kybernetickou bezpečnost.

podpora malých podniků